Certificacions


Comptem amb els certificats que ens avalen per a la realització de les següents activitats:

Muntatge i manteniment integral d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió, senyals febles, telecomunicacions, climatització, protecció contra incendis *, xarxes de fluids i sanejament en sector terciari i industrial dins de l’àmbit públic i privat.

Instal·lació i manteniment de protecció contra incendis en les especialitats:

 • Sistemes automàtics de detecció
 • Sistemes manuals d’alarma
 • Sistemes de comunicació d’alarma
 • Sistemes de proveïment d’agua
 • Sistemes hidrants exteriors
 • Sistemes de boques d’incendis (BIE’s)
 • Sistemes columna seca
 • Sistemes d’extinció per ruixadors
 • Sistemes d’extinció aigua polvoritzada
 • Sistemes d’extinció escuma física
 • Sistemes fixos d’extinció per pols
 • Sistemes d’extinció per agents gasosos en / des dels següents emplaçaments
Desplaça cap amunt